Opera ve vile 2023

Prezentace operní dílny Kateřiny Beranové na ProART festivalu v Brně 2023 v Palace Hlinky.

Děkuji za zážitek. Jak vystupujícím tak Kateřině Beranové. Neměl jsem tušení, že je kromě famózní pěvkyně též skvělou a tak zábavnou konferenciérkou.

K opeře mám specifický vztah. Zatím ji neumím plně ocenit, přesto mi některé árie, zejména ty, které jsem slýchal jako malé dítě, pronikají hluboko pod kůži. Tohle vystoupení můj vztah k opeře posunulo na tu ještě pozitivnější stranu. To snad mluví za vše.


Velké poděkování patří i řediteli festivalu Martinu Dvořákovi za pozvání.

Related posts:

ProART Festival Valtice 2018
ProART Festival Valtice 2019 - Gala
ProART Festival Praha 2014
Valtice Palace - Études
HAAS_ Dny po slávě
MARUŠKA, zkouška