ProART Festival Valtice 2019 - Gala

ProART Festival's last evening  is usually dedicated to student’s Gala Show and Valtice was no exception in this regard. Once again many thanks to all the participants and organizers, especially do Martin Dvorak – director of the festival.  
Poslední večer  ProART Festivalu obvykle patři studentskému Gala a Vlatice v tomto ohledu nebyly výjimkou. Ještě jednou mnoho díků všem účastníkům a organizátorům, zvláště pak Martinu Dvořákovi – řediteli festivalu.  

Related posts:

ProART Festival Valtice 2018
International Ballet Masterclasses in Prague 2016 - part 5
Valtice Palace - Études
Krajská přehlídka choreografií scénického tance 2020 1/2
ProART Festival Praha 2014
Romeo and Juliet