Valtice Palace - Études

Études in the palace courtyard and the park are traditionally part of the ProART Festival in Valtice. The difficult surface is a challenge for the dancers but the open-air performance is an uplifting experience for the rest of us and all the other visitors of the palace.

 

Etýdy v zámeckém nádvoří a parku patří již tradičně k ProART festivalu ve Valticích. Nezvyklý povrch je pro tanečnice výzvou. Ovšem představení v plenéru je povznášejícím zážitkem pro nás ostatní včetně ostatních návštěvníků zámku.