Valtice Palace - Études

Études in the palace courtyard and the park are traditionally part of the ProART Festival in Valtice. The difficult surface is a challenge for the dancers but the open-air performance is an uplifting experience for the rest of us and all the other visitors of the palace.   Etýdy v zámeckém nádvoří a parku patří již tradičně k ProART festivalu ve Valticích. Nezvyklý povrch je pro tanečnice výzvou. Ovšem představení v plenéru je povznášejícím zážitkem pro nás ostatní včetně ostatních návštěvníků zámku.  
 

Related posts:

ProART Festival Valtice 2018
ProART Festival - Gala
International Ballet Masterclasses in Prague 2017 – 2/5
Klusající nohavice
International Ballet Masterclasses in Prague 2016 – part 3
International Ballet Masterclasses in Prague 2017 - 1/5