Za sklem

Choreografie Za sklem, předvedená Karlou Ďubkovou v rámci Tanečního představení uvedeného ve Šternberku 27.4.2023. Choreografie: Karla Ďubková, konzultace Mgr. Eva Zahradová, Květoslava Kamanová.

Děkuji paní účitelce M. Brázdilové za pozvání a Karle za svolení s publikováním. Přišlo by mi škoda tuhle choreo nesdílet.

Related posts:

Na chvíli
Bolero
Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance 2023
Identita & Continuum
Krajská přehlídka choreografií scénického tance mládeže a dospělých 2022
Krajská přehlídka choreografií scénického tance 2020 1/2