Podhostýnský pohár 2023 - afternoon teaTady je druhá část z velmi krásného a dlouhého dne na Podhostýnském poháru 2023.
Sóla a malé formace, dění kolem pódia, přátelé a celá ta atmosféra odpoledního čaje.

Velké poděkování patří vážené paní Drahomíře Kroupové a Janě Šimčíkové za pozvání a také všem ostatním, kteří se o atmosféru postarali.

Related posts:

Ella Cup 2023 VF
Nikola Dostálíková
Ella Cup 2023 Solo acro baton
Podhostynsky pohar 2022 2/2
Natalie Ch. (2)
Krajská přehlídka choreografií scénického tance 2020 1/2