Podhostýnský pohár 2023 - evening

Tady je třetí část z velmi krásného dne na Podhostýnském poháru 2023.
Malé formace juniorek a seniorek. Černobíle, kořeněné trochou barvy tu a tam.

Velké podekování patří vážené paní Drahomíre Kroupové a Jane Šimcíkové za pozvání a také všem ostatním, kteří se o atmosféru postarali.

Related posts:

Ella Cup 2023 VF
Ella Cup 2023 Solo mace
Podhostynsky pohar 2022 1/2
Nikola Dostálíková
Podhostynsky pohar 2020 3/3 - FACES
Podhostýnský pohár 2023 - afternoon tea