Queens of Water

WATER. Its power and enormous energy combined with talent and elegance of artistic swimmers who I consider to be QUEENS of WATER. There is no doubt that water is their element.

Many thanks to the organizers namely to Ms Linda Fleskova for inviting me to Czech Nationals 2022 in Olomouc.

VODA. Její síla a nesmírná energie spojená s umem a elegancí akvabel, které považuji za KRÁLOVNY VODY a celé vodní říše. Hrají si s vodou, cítí ji a vládnou ji jako nikdo druhý. Je nepochybné, že voda je jejich živel.

Díky pořadatelům, konkrétně Lindě Fleškové za pozvání na Mistrovství České republiky 2022 kategorie MŽ, juniorky a masters do Olomouce.

Related posts:

Air and water
European Junior Championships in Artistic Swimming, Prague, 2019
Czech Championship in Synchronized Swimming, Brno, 2017
Czech Nationals in Synchronized Swimming 2016
Czech National Championship in Artistic Swimming, Brno, 2019, 2/2
ASC Strudel Open 2023 1/2