RG Chodov Cup 2019 2/3

Was it you? Or was it her? It could be you. It was you, wasn't it? You practiced your routine so many times. You went through your warm-up, got prepared, visualized every move... Your coach said something to you and then they called your name. The music started. It was just you and your routine. All the people around, all the judges seemed fuzzy. A complete concentration. An aplause! It was a success. You were sublime.  How many points? I cannot recall. All I know is that I liked it as I like you. I liked it very much. :)

Byla jsi to ty? Nebo to byla ona? Mohla jsi to být ty. Byla jsi to ty, ne? Trénovala jsi svou rutinu tolikrát. Rozcvičila ses, připravila, v duchu prošla každý pohyb... Trenérka ti cosi šeptá a už volají tvé jméno. Hudba zazněla a najednou jsi to byla jen ty a tvá rutina. Všichni lidé kolem, všichni porotci se zdáli nepřítomě rozmazaní. Úplné soustředění. Potlesk! Byl to úspěch. Byla jsi vznešená. Kolik bodů? Nemůžu si vzpomenout.  Vše co vím je, že se mi to líbilo stejně jako ty. Libilo se mi to moc. :)

Related posts:

RG Grand Prix Brno 2019, Gala show
South Moravia Cup 2023 4/4
South Moravia Cup 2019 (autumn)
South Moravia Cup 2023 2/4
South Moravia Cup 2022
South Moravia Cup 2023 3/4