RG Chodov Cup 2019 1/3

90 gymnasts from 18 clubs, 9 countries and more than a thousand photographs from which I selected several hundreds. That was Chodov Cup 2019Can these numbers describe it? No, not at all. Can a mere photograph describe commitment, endurance, balance, strength, flexibility, agility, coordination and above all beauty? No, not at all. Nevertheless I will always try.
I decided to dedicate more than one post to this competition and here is the first one. More photos will follow here and even more on my Facebook page https://www.facebook.com/kalop.eu/
The participating clubs and the gymnasts are welcome to download and use the photos for their purposes (please do not alter them).
I would like to say thank you to the organizers, namely to Ms. Iveta Hola, Mr. Daniel Holy, Ms. Aneta Jezova and to all the participants.
 
 
90 gymnastek z 18 klubů, 9 zemí a víc jak tisíc fotografií, ze kterých jsem vybral mnoho set. To byl Chodov Cup 2019. Mohou ho tato čísla popsat? Ne, ani zdaleka.
Může pouhá fotografie popsat oddanost, vytrvalost, rovnováhu, sílu, flexibilitu, obratnost, koordinaci a především krásu? Ne, ani zdaleka. Nicméně vždycky to budu zkoušet.
 
Rozhodl jsem se věnovat této soutěži víc než jeden příspěvek  a toto je první z nich. Další fotografie budou následovat zde a ještě více jich bude na mé Facebookové stránce https://www.facebook.com/kalop.eu/
Účastnící se kluby a gymnastky si mohou fotky stáhnout a použít pro vlastní potřeby (prosím abyste je jen nepozměňovali).  
Rád bych poděkoval organizátorům, zejména paní doktorce Ivetě Holé, panu Danielu Holému, slečně Anetce Ježové a všem účastnicím.

Related posts:

RG Grand Prix Brno 2019, Gala show
RG Chodov Cup 2019 2/3
South Moravia Cup 2022
RG Grand Prix Brno 2019, qualification - seniors 1/2
South Moravia Cup 2023 1/4
RG Grand Prix Brno 2019, qualification - seniors 2/2