Podhostynsky pohar 2020 2/3 - ENERGY

Some of the disciplines are more energetic than others and pom-poms is one of them. This time I wanted to accentuate the energy, the speed of the moves and the whirl. It is more or less a photographic impression of the discipline as I perceived it at Podhostynsky pohar 2020. Many thanks to all of you.
Některé disciplíny jsou energičtější než jiné a pom-poms je jedna z nich. Tentokrát jsem chtěl zdůraznit právě tu energii a rychlost pohybů a víření, kterým tanečnice nás diváky strhávají. Je to fotografická imprese této disciplíny tak, jak jsem ji na Podhostýnském poháru 2020 vnímal. Bylo to svěží a energeticky extatické. Díky moc všem! :)

Related posts:

Podhostynsky pohar 2018
Podhostynsky pohar 2020 3/3 - FACES
GINA - the very first of 2016
Podhostynsky pohar 2020 1/3 - BATON TWIRLING
Podhostynsky pohar 2016
Podhostýnský pohár 2019