ProART Festival - Gala

ProART Festival's last evening  is usually dedicated to student’s Gala Show and Valtice was no exception in this regard. Once again many thanks to all the participants and organizers, especially do Martin Dvorak – director of the festival.   Poslední večer  ProART Festivalu obvykle patři studentskému Gala a Vlatice v tomto ohledu nebyly výjimkou. Ještě jednou mnoho díků všem účastníkům a organizátorům, zvláště pak Martinu Dvořákovi – řediteli festivalu.  

Related posts:

ProART Festival Valtice 2018
Valtice Palace - Études
Swan Lake by Ballet DJKT in 45 minutes
ProART Festival 2017, Valtice
Dnes tančí a tvoří
RG Chodov Cup 2019 3/3